Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na nižšie identifikovaný tovar a/alebo službu.     - uveďte číslo objednávky z potvrdzujúceho mailu, alebo číslo faktúry, ktorú ste za daný tovar/službu vyplatili.

    Dátum prijatia tovaru/služby:

    IBAN, na ktorý majú byť v prípade vrátenia peňazí zaslané peniaze:

    možnosť nahrať prílohu

    [recaptcha]