Naši fyzioterapeuti majú bohaté skúsenosti s rôznymi komplikáciami telesného aparátu. Prístup u nás je založený na postupnom uvoľnení svalových nerovnováh v tele tak, aby následný krok – zdravotné cvičenie SM Systém bol čo najefektívnejší.

Sme vybavení  kvalitnými polohovateľnými terapeutickými lôžkami, ktoré umožňujú ideálne vypolohovanie chrbtice a tela klienta do želaného stavu počas vykonávania terapie. V takto ideálne nastavenej polohe na lôžku fyzioterapeut prevádza vhodné úkony, a tým uvoľňuje medzistavcové priestory a útlak platničiek na nervový systém. Moderné vybavenie uľahčuje prácu našich fyzioterapeutov, ktorým takto ostávaa viac energie pre klienta a pre seba. 

Zo skúseností vieme, že najlepšou kombináciou je spojenie fyzioterapie s následným cvičením SM Systému. Táto kombinácia umožňuje dosiahnuť výsledky rýchlejšie a kvalitnejšie.

Vyberte si Vašu prvú službu jednoducho online:

Loading...