Tejping  odbremeňuje unavené/zranené svalstvo tak, že obmedzí sval v jeho pohybe, a tak sa proces samoregenerácie svalu neprerušuje samotným jeho pohybovaním.  Tejping ocenili už mnohí – mladé mamičky s pretaženým ramenom ( z držania dieťata na jednej strane), ale i profesionálny, či rekreačný športovci s boľavým kolenom, či iní.

Tejping sa dá aplikovať na množstvo svalov, naši fyzioteraputi sú certifikovaní a tejping robia veľmi dôkladne. Poväčšinou možnosť tejpingu vyplynie zo služby fyzioterapie, kedy fyzioterapeut po analýze stavu, prípadne po aplikovaní fyzioterapie usúdi, že by bolo dobre pomôcť určitému svalstvu s tejpingom.

Rezervujte sa na fyzioterapiu, prípadne si vyberte rovno tejping tu:

Loading...